2016 gegužės 16

Tylioji g-vė

Norėdami pamatyti namą prižiūrinčio vadybininko kontaktinę informaciją paspauskite ant namo numerio.

Namo
Nr.
Pastato naudingasis
plotas, m2
Butų
skaičius
2 1516.45 30
4 3998.68 75
6 2339.53 45
8 2341.37 45
10 2299.50 40
24 2331.09 45
32 2328.83 45
34 1514.97 30
36 1508.96 30
38 1517.14 25
40 2346.63 36