Visoje Lietuvoje kasmet daugėja renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų. Būsto energi jos taupymo agentūra (BETA) duomenis 2016 metais pasiektas renovacijos pikas. Dėka naujo jo renovacijos modelio vien per praėjusius 2016 metus atnaujinta 769 daugiabučių gyvenamųjų namų visoje Lietuvoje. Tai keliais šimtais projek tų daugiau nei 2015-aisiais. Dar 2013 m. Sausio 17 d. LR Seimas priėmė Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisas, pagal kurias atsirado dar vienas būdas gauti paramą daugiabučiams namams modernizuoti. Pagal šias naujas pataisas savivaldybių paskirtos įmonės galėjo būti namo modernizavimo projekto administratoriais, tvarkyti paskolą pastato modernizavimui. Taip buvo siekiama skatinti savivaldybių iniciatyvą sudaryti lankstesnes sąlygas įgyvendinti daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos projektus. Naujasis renovacijos modelis arba kitaip vadinama naujoji „Jessica“ programa, visoje šalyje išjudino ne vienus metus strigusį daugiabučių atnaujinimo procesą. Kadangi į procesą gana aktyviai įsijungė ir Mažeikių daugiabučių namų savininkai, mieste prasidėjo sisteminga ir ilgalaikė daugiabučių namų renovacija. Įtaką tokiai įvykių eigai turėjo jau vykdomas namų atnaujinimas pagal priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ arba kitaip dar vadinamą probleminių rajonų programą bei aktyvus ir nuo-
širdus administratoriaus UAB „Admituras“ darbas. Nežiūrint į ženkliai sumažėjusią Valstybės paramą – nuo 85 % (probleminių rajonų progra-
ma) iki 40 % („Jessica“ programa) – savininkus „papirko“ tai, kad pagal naująjį renovacijos modelį gyventojams nebereikia patiems organizuoti renovacijos proceso ar prisiimti asmeninių finansinių įsipareigojimų bankui. Džiugu, kad šiuo metu jau 40 UAB „Admituras“ administruojamų namų yra kompleksiškai atnaujinti. Visiems namams netik apšiltintos iš-
orinės atitvaros, pakeisti visi seni langai ir durys, bet ir modernizuotos šildymo sistemos. Visų šių daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkai Mažeikių rajone džiaugia si puikiais renovacijos rezultatais, o tvirta UAB „Admituras“ pozicija – siūlyti tik kompleksišką namų atnaujinimą – būsto savininkams leido pasiekti lauktų proceso rezultatų. Atnaujintuose pastatuose šilumos suvartojimas sumažėja vidu-
tiniškai 60 %. Visi atnaujintų daugiabučių namų patalpų savininkai džiaugiasi ir didžiuojasi visais pagrindiniais renovacijos proceso privalumais – sumažėjusiomis šildymo sąskaitomis, padidėjusia būsto verte, gražesne aplinka ir komfortiškesnėmis gyvenimo sąlygomis! Pagrindinius atnaujintų daugiabučių namų duomenis galima rasti UAB „Admituras“ internetinėje svetainėje www.admituras.lt .Tenka apgailestauti, kad šiuo metu atnaujinimo darbai Mažeikių rajone nebevyksta. Dar neatnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams reikia priminti, kad LR Vyriausybė pratęsė paramos teikimą namų atnaujinimui pakeistomis sąlygomis. Ligi šiol valstybės teikta 40 % paramą daugiabučiui
modernizuoti sumažinta iki 35 %. Šiais metais, pageidaujantys atnaujinti ( modernizuoti) daugiabutį gyvenamąjį namą netik turės kiek mažesnę paramą nei ankstesniais metais, bet ir turės įgy vendinti projektą iki šių metų pabaigos t.y. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Kaip ir ankščiau savinin-
kams, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė dengs paskolos grąžinimą ir palūkanų mokėjimą.