Š.m. balandžio 10 d. įsigaliojo Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių pakeitimas dėl COVID-19 poveikio (spausti čia), kuriame lengvatinius kreditus daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikiančioms finansų įstaigoms rekomenduojama netaikyti delspinigių už lengvatinius kreditus karantino, paskelbto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, laikotarpiu bei sudaryti lengvatinio kredito grąžinimo atidėjimo galimybę lengvatinio kredito įmokas mokėti vėluojantiems lengvatinio kredito gavėjams.

Atsižvelgiant į tai, uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (VIPA) informuoja, kad Daugiabučių namų modernizavimo fondo (DNMF) finansuojamų projektų atveju priėmė sprendimą taikyti šias  priemones:

1. Delspinigių neskaičiuoti visoms pradelstoms daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) paskolų įmokoms nuo 2020-04-25 iki pirmojo mėnesio, einančio po karantino režimo pabaigos mėnesio, 25 dienos;

2.Neskaičiuoti delspinigių ne ilgiau nei 6 mėnesius po karantino režimo pabaigos nuo COVID-19 nukentėjusiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) paskolų gavėjams, vertinant jų pateiktų prašymų pagrįstumą individualiai.

Lengvatinio kredito grąžinimo atidėjimo galimybes svarstysime pasibaigus 1 ir 2 punktuose nurodytiems laikotarpiams ir apie tai informuosime papildomai.

Atkreipiame paskolų daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) gavėjų dėmesį į tai, kad delspinigių neskaičiavimas neatleidžia nuo atsakomybės vykdyti įsipareigojimus pagal paskolų sutartis.

Delspinigiai nebus skaičiuojami siekiant sumažinti gyventojų fizines keliones į finansų įstaigas.

VIPA rekomenduoja:

-Planuokite namų ūkio išlaidas atsakingai, nepamiršdami visų turimų finansinių įsipareigojimų;
-Neleiskite karantino laikotarpiu susidaryti reikšmingoms skoloms, jei nepraradote pajamų;
-Mokėkite įmokas naudodamiesi elektroninės bankininkystės priemonėmis;
-Atsisakykite fizinių kelionių į finansų įstaigas tam, kad paskolų įmokos būtų sumokėtos laiku;
-Pasibaigus karantinui, per vieną mėnesį padenkite susikaupusius ir einamuosius įsiskolinimus;
-Kreipkitės į daugiabučių namų administratorius ir VIPA nuo karantino pabaigos praėjus vienam mėnesiui, jei susidūrėte su sunkumais grąžinti lengvatinę paskolą.

Šaltinis :
https://www.vipa.lt/pranesimas-daugiabuciu-namu-administratoriams-ir-kitiems-lengvatiniu-paskolu-gavejams-del-delspinigiu-skaiciavimo/