2016 balandžio 24

Veikla

Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas

      Daugiabučių namų administravimas – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.
      Administravimo ir techninės priežiūros paslaugos teikiamos taikant pagal daugiabučių namų techninius parametrus ir komunalinių patogumų lygį diferencijuotus paslaugų tarifus. Teisės aktų nustatyta tvarka taikomi šie mokesčiai:
 
– administravimas – nuo 0,029 iki 0,055 euro už 1 kv.m. bendro naudingo ploto (be PVM);
– pastato nuolatinė techninė priežiūra, avarijų lokalizavimas ir likvidavimas – nuo 0,008 iki 0,052 euro už 1 kv.m. bendro naudingo ploto (be PVM);
– pastato karšto vandens ir šildymo sistemų bei šilumos mazgo priežiūra nuo 0,049 iki 0,061 euro už 1 kv.m. bendro naudingo ploto (be PVM).
 
      Atskiriems namams taikomi konkretūs administravimo ir sistemų priežiūros tarifai nurodyti metinėse veiklos ataskaitose ir registruotiems vartotojams skirtoje svetainės dalyje.
 

 Renovacijos projektų administravimas

UAB „Admituras“ atstovauja butų ir kitų patalpų savininkams rengiant, įgyvendinant ir administruojant daugiabučių namų renovacijos (atnaujinimo) projektus. Renovacijos (atnaujinimo) projektų administravimo paslauga siūloma visiems iki 1993 metų statytiems daugiabučiams namams. UAB „Admituras“ organizuoja investicijų projekto parengimą ir įgyvendinimą:

  • projektavimo ir rangos darbų pirkimą;
  • statybos techninę priežiūrą;
  • projektui surinktų investicijų ir skolintų lėšų apskaitą bei tvarkymą;
  • valstybės paramos lėšų panaudojimą;
  • rangos ir kredito sutarčių sudarymą;
  • butų ir kitų patalpų savininkų priimtų sprendimų, susijusių su investicijų projektu, įgyvendinimą.

Remonto darbų organizavimas išsimokėtinai

Įmonė administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams organizuoja stambesnės apimties namo bendrojo naudojimo objektų remontą išsimokėtinai. Darbai aptartomis sąlygomis atliekami nedelsiant, o savininkai atsiskaito be jokio pabrangimo per keletą mėnesių suderintu grafiku.