Kai kurie daugiabučių namų gyventojai laikosi nuomonės, kad jų nuosavybė yra tik butas, kuriame jie gyvena, tad tik juo ir privaloma rūpintis. Tai klaidinga nuomonė, nes Civiliniame kodekse numatyta, kad daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ir namo bendrojo naudojimo patalpos,  pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Visa tai taip pat yra bendrojo naudojimo objektai, tad namų gyventojai privalo juos valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti arba apmokėti išlaidas už jų išlaikymą, išsaugojimą ir remontą.

Reglamentuoja įstatymai

Uždarosios akcinės bendrovė „Admituras“ vyriausioji vadybininkė Daiva Radvilienė  teigė, kad bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių objektų sąrašas detaliau reglamentuojamas Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme.  Pagal šio įstatymo nuostatas  Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektais laikomos bendrosios namo konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys). Tokiais pat objektais yra ir bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kanalai, vamzdynai ir angos, bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių) šildymo prietaisai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose.

„Be to, bendrajai dalinei nuosavybei priklauso ir bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims“, – informavo D. Radvilienė.

Išlaidas turi apmokėti

Remiantis mūsų šalies teisės normomis, daugiabučio namo laiptinės, kaip bendrojo naudojimo objekto, savininkai yra visi daugiabučiame name esančių butų ir kitų, tarp jų – gyvenamajame name esančių negyvenamosios paskirties, patalpų savininkai.

„Ne kartą susidūrėme su situacija, kad gyventojai to nesupranta. Bet įstatymai aiškiai tvirtina, kad butų ir kitų patalpų savininkams ar naudotojams priklauso ir kiti su namu susiję objektai, tad jie privalo juos prižiūrėti, prireikus – remontuoti, o jei tai už juos daro kažkas kitas, apmokėti visas tam atlikti skirtas išlaidas“, – kalbėjo D. Radvilienė.

Ir tai, pasak vyriausiosios vadybininkės, dar ne viskas: butų ir bendro naudojimo patalpų savininkai ar naudotojai privalo reguliariai kaupti lėšas tiksliniame fonde, kurios skiriamos namo atnaujinimo darbų bei bendrojo naudojimo objektų avarijų lokalizavimo ir pasekmių likvidavimo  darbams finansuoti. Kaupiamąjame fonde kaupiamas lėšas teisės aktų nustatyta tvarka renka ir administruoja namo bendrojo naudojimo objektų administratorius. 

Rūpinasi „Admituras“

Mažeikiuose jau daugelį metų gyvuoja praktika, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektams valdyti savininkai nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių, kurį skiria savivaldybė.

UAB „Admituras“ administruoja per pustrečio šimto daugiabučių gyvenamųjų namų.

„Mes vykdome labai daug funkcijų, tarp kurių yra ir rūpinimasis namų bendrojo naudojimo objektais ir atstovavimas savininkų interesams, įgyvendinant su bendrosios nuosavybės valdymu susijusių patalpų savininkų sprendimus“, – sakė D. Radvilienė.

Administruojanti įmonė, be kita ko, privalo imtis priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė, jei ją kelia netinkama namo bendrojo naudojimo objektų būklė, taip pat teikti savininkams išsamius paaiškinimus visais bendrojo naudojimo objektų valdymo ir priežiūros klausimais, leisti susipažinti su savininkų naudai sudarytomis  namo priežiūros ar remonto darbų pirkimo sutartimis, darbų priėmimo aktais, išaiškinti mėnesinių mokėjimų apskaičiavimo principus ir pan.