Šių metų pirmąjį pusmetį daugiabučių kiemų tvarkymui skirta 300 tūkst. Eur. Pirmiausia asfaltuojami kiemai tų namų, kurių gyventojai nutarė savo lėšomis prisidėti prie jų tvarkymo. 
Anksčiau dėl lėšų stokos būdavo sunku rasti pinigų kiemų tvarkymui miesto biudžete. Dabar, kai pinigų atsiranda, didžiausias iššūkis – gyventojų bendruomeniškumo išbandymas.

Šiandien mažeikiškiai, gyvenantys Tylioji g. 40, Tylioji g. 38, Tylioji g. 36, Tylioji g. 34, Tylioji g. 32 ir Tylioji g. 24 į namus jau važiuoja asfaltuotu keliu, o automobilius stato asfaltuotose stovėjimo aikštelėse. Pasinaudoję savivaldybės programa, kai prie kiemų asfaltavimo darbų rajono

savivaldybė prisideda iki 80 proc. lėšų, gyventojai įsirengė naują asfalto dangą.