Techninė priežiūra

Daugiabučių gyvenamųjų namų techninė priežiūra. Kas tai?

Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarką nustato 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. D1-971 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“. (naujausia redakcijahttps://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a7502172ce7911e6a476d5908abd2210/asr)

Statinio priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių dokumentų nustatytus statinių esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

Svarbiausi statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros uždaviniai yra:

  • siekti, kad statiniai ir jų konstrukcijos būtų naudojami nepažeidžiant projektų, statybos bei eksploatavimo normų;
  • laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius statybinių konstrukcijų defektus;
  • profilaktinėmis priemonėmis tausoti (saugoti nuo ankstyvojo susidėvėjimo) statinius ir jų konstrukcijas;
  • išvengti statinių griūčių, o joms įvykus arba įvykus stichinėms nelaimėms, išvengti papildomų padarinių ir nuostolių;
  • siekti, kad statiniai nedarytų žalos žmonių sveikatai ir aplinkai.
Būtina įvertinti daugiabučio namo būklę ir nuolatos ją stebėti.

Paslaugų užsakymo procesas:

Paslaugos

Išsirenkate Jus dominančias paslaugas

Vadybininkas

Susisiekiate su atsakingu vadybininku.

Prašymas

Pateikiate prašymą darbams atlikti.

Konkursas

Konkurso skelbimas

Darbų priėmimas

Vykdomas darbų priėmimas

Prašymo forma, kai reikalingas daugiabučio namo savininkų daugumos sutikimas atsiųskite čia -> Prašymas su parašais UAB Admituras

 

Prašymas turi būti pateiktas norint atlikti bendrojo naudojimo patalpų remonto darbams.

 

Prašymo pateikimo  procesas:

 

  1. Užpildyti pateiktą prašymo formą dėl remonto darbų ir pateikti UAB „Admituras“ Jums patogiausiu būdu. Būtina pateikti namo atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį, parašą. Prašymo formą turi pasirašyti daugiau nei pusė laiptinės butų savininkų , t.y. 51 proc. savininkų parašų. Po prašymo pateikimo sutikrinami savininkų parašai.
  2. Darbų sąmata pateikiama laiptinės (namo) atstovui ir butų savininkams.
  3. Remonto darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis derinami su laiptinės (namo) atstovu (rašytine forma). Pradedami darbai.
  4. Atlikus darbus, darbai priduodami laiptinės (namo) atstovui (rašytine forma).

Atliktų darbų pavyzdžiai

Susisiekite su mumis!

Laisvės g. 12, LT-68306 Mažeikiai

Tel. (8 443) 20242

info@admituras.lt

Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai

Tel. (8 443) 27226

info@admituras.lt