ADMITURAS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMAS

Reikalingi kontaktai

8 (443) 25487

AVARINĖ TARNYBA

8 (443) 27226

BENDRA INFORMACIJA

REGISTRUOTIEMS VARTOTOJAMS

NAUJIEMS VARTOTOJAMS

Administruojami namai

Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Techninė priežiūra

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitų statinių bendrojo naudojimo objektų techninė priežiūra.

Pranešimai

Bendrosios sąskaitos – pranešimo už komunalinius patarnavimus paruošimas ir pateikimas patalpų savininkams.

Etapinė renovacija (NAUJIENA!)

Nauja paslauga renovacijos atlikimui etapais.

Atnaujinimo darbai

Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų organizavimas ir įgyvendinimas.

Sertifikavimas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas.

TRUMPAI APIE MUS

Daugiabučių namų administravimas – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. 

UAB „Admituras“ atstovauja butų ir kitų patalpų savininkams rengiant, įgyvendinant ir administruojant daugiabučių namų renovacijos (atnaujinimo) projektus. Renovacijos (atnaujinimo) projektų administravimo paslauga siūloma visiems iki 1993 metų statytiems daugiabučiams namams.

 

Įmonė administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams organizuoja stambesnės apimties namo bendrojo naudojimo objektų remontą išsimokėtinai. Darbai aptartomis sąlygomis atliekami nedelsiant, o savininkai atsiskaito be jokio pabrangimo per keletą mėnesių suderintu grafiku.

Metų patirtis

Administruojami namai

Renovacijos projektai

Renovacija: Naftininkų g. 14, Mažeikiai

Renovacija: P.Vileišio g. 6, Mažeikiai

Renovacija: Naftininkų g. 2, Mažeikiai

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus. Maloniai laukiame Jūsų užklausų!

Kam reikalingas daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius?

Miesto daugiabučiai namai sensta, jų konstrukcijų būklė dėl įvairių priežasčių ilgainiui blogėja, atsiranda defektų, kurių laiku nepašalinus, jų konstrukcijos gali kelti grėsmę. Todėl būtina nuolatinė daugiabučių namų priežiūra, remontas, atnaujinimas. Nuosavybės teise priklausančiose patalpose savininkai tvarkosi patys, tačiau yra bendro naudojimo namo konstrukcijos, tokios kaip laiptinė, liftas, stogas, inžineriai tinklai ir k.t. , kurių priežiūrą ir tvarkymą organizuoti turi visi savininkai kartu. Daugiabučiams pastatams, kurių patalpų savininkai nesiėmė patys prižiūrėti nuosavo turto, savivaldybė turi skirti administratorių, tam, kad būtų tinkama daugiabučio namo priežiūra tol, kol savininkai nesiims jos organizuoti patys.

Kaip apmokame už bendrojo naudojimo objektų administratoriaus darbą?

Išlaidas, susijusias su administravimu, turi apmokėti butų ir kitų patalpų savinininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje, t.y. patvirtintą 1 m2 administravimo tarifą pagal buto savininkui nuosavybės teise priklausantį plotą. Patalpų savinininkų mėnesines įmokas, proporcingai bendrosios nuosavybės daliai ( patalpų naudingajam plotui), vadovaudamasis nustatytais tarifais, su paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimisarba pagal darbų sąmatinę vertę, nustatomą perkant juos konkurso ar kainų apklausos būdu, apskaičiuos atsižvelgdamas į šias išlaidas: bendrosios nuosavybės objektų administravimo, šių objektų nuolatinės techninės priežiūros išlaidos, taip pat išlaidos, susijusios su minėtų objektų remontu ir naudojimu, vykdomu pagal privalomuosius reikalavimus, objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo išlaidos. Administratorius samdo įmones, kurios pagal sudarytas sąmatas suremontuoja pastatus. Remontui renkamos kaupiamosios lėšos.  Daugiabučių namų gyventojai kiekvieną mėnesį administratoriui moka „būsto“ mokesčius už suteiktas paslaugas.

Ką privalo atlikti bendrojo naudojimo objektų administratorius mūsų namui?

Administruojanti įmonė atlieka išties daug darbų, kurių gyventojai paprastai nepastebi, todėl negali įvertinti ir jų kokybės.  Nesunku pastebėti naujai įsuktą lemputę, ar sutvarkytą namų aplinką, tačiau yra atliekami tokie darbai kaip sienų, vamdžių sistemos ar stogo kontrukcijų apžiūra, nuolatinė bendrojo naudojimo sistemų priežiūra ir k.t.  Todėl administratorius pateikia ataskaitas apie  atliktus ir planuojamus darbus, visa informacija pasiekia gyventojus susirinkimų metu. Taip pat internetinės svetainės savitarnoje galima susipažinti su planuojamais darbais, pateikiamos visos namo ataskaitos.

Ar esame sukaupę lėšų namo kaupiamajame fonde ir kur jas galime panaudoti?

Atsakymas ruošiamas.

Kaip galime užsakyti pageidaujamus darbus iš kaupiamojo fondo lėšų?

Atsakymas ruošiamas.

Kaip galime užsakyti pageidaujamus darbus apmokėdami papildomis įmokomis?

Atsakymas ruošiamas.

Mūsų partneriai

 

Susisiekite su mumis:

  Laisvės g. 12, LT-68306 Mažeikiai

  Tel. (8 443) 27226

  info@admituras.lt

  Draugystės g. 20, LT-89167 Mažeikiai

  Tel. (8 443) 20242

  info@admituras.lt